Karlebovej 91, 3400 Hillerød | Krajbjergvej 3, 8541 Skødstrup
70 22 29 29
08:30 - 17:00

Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer mellem Skillshouse og kunde. Såfremt en kunde har angivet særlige vilkår via e-mails eller anden form for skriftlig kommunikation mht. specielle ønsker eller andet så skal Skillshouse skriftligt godkende disse før de kan ændre nedenstående vilkår.

1. Bestilling

En bestilling anses for indgået når Skillshouse har fremsendt ordre- eller kursusbekræftelse.Har køber indsigelser mod kursusbekræftelse eller faktura skal disse skriftligt fremsendes til Skillshouse senest 7 dage efter at kunden har placeret sin bestilling.

2. Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt til Skillshouse via e-mail på  info@skillshouse.dk med angivelse af fakturanummer. Afbestilles et kursus senere end 14 dage før første kursusdag skal hele kursusprisen betales. Kunder kan før de nævnte 14 dage afbestille et kursus uden at skulle betale gebyr.

Har kunden købt et kursus hvor der er et tillægsprodukt, f.eks. hardware eller andet og Skillshouse ikke kan refundere tillægsproduktet så skal kunden betale for den udgift som Skillshouse har påtaget ved købet.

Ved sygdom skal der gives besked direkte til SkillsHouse, senest dagen før på tlf: 70 22 29 29. Der skal ved sygdom stadig betales det fulde kursusbeløb.

3. Flytning af kurser

Såfremt en kunde ønsker at flytte fra et kursus til et andet er dette muligt op til 2 uger før kursusstart. Flytter kunden sin bestilling skal betalingsdatoen for den første bestilling stadigvæk overholdes. Ønsker en kunde at flytte sin kursusdeltagelse inden for 2 ugers kursusstart så har Skillshouse rettighed til at betragte dette som en aflysning og her træder vilkårene for punkt 2 derefter i kræft.

4. Kampagner eller tilbudskurser

Har kunden købt klippekort eller indgået en rammeaftale med Skillshouse med en fast rabatsats ved køb af kurser, så er denne rabatsats ikke gældende ved tilbudskurser eller kampagner med mindre andet er skrevet. Køb af kurser med Microsoft Software Assurance Vouchere kan ikke kombineres med kampagner og tilbudskurser.

5. Aflysning og flytning af kurser af SkillsHouse

Ved for få tilmeldinger, syg instruktør eller andet forbeholder Skillshouse sig retten til at flytte eller aflyse kurset. Flytning eller aflysning af kursus finder sted ca. 14 dage før kursets start. Skillshouse fraskriver sig et eventuelt erstatningskrav fra køber.

6. Betalingsbetingelser

Skillshouse fremsender ordrebekræftelse og faktura ved ordremodtagelse. Kurser skal være betalt senest 21 dage før første kursusdag. Betales en faktura for sent pålægges der et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Der ud over pålægges der morarenter af hele fakturabeløbet med min. 1,75 % pr. påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato.

7. Certificeringsgaranti

På en række kurser hos SkillsHouse indeholder kurset en certificeringsgaranti. Følgende regler er gældende og skal overholdes fra kursistens side for at opretholde certificeringsgarantien. Overholdes reglerne ikke bortfalder certificeringsgarantien og kursisten har kun 1 eksamensforsøg betalt af SkillsHouse.

  • Deltagelse på samtlige kursusdage
  • Alle indlagte tests og øvelser skal være færdiggjort
  • Indeholder kurset prøvetest fra f.eks. MeasureUp, så skal selve MeasureUp testen være bestået med minimum 80% og SkillsHouse har adgang til alle testresultater for den enkelte kursist og vil bruge denne data som grundlag for om kursisten er klar til eksamen.
  • Kursisten skal gå op til eksamen senest 3 uger efter sidste kursusdag/eksamensforberedelsesdag
  • Består kursisten ikke sit første eksamensforsøg, så skal kursisten op til eksamen nr. 2 inden for 21 dage efter 1. eksamensforsøg.
  • Såfremt kursisten ikke møder op til eksamen bortfalder certificeringsgarantien.
  • Hvis kursisten kræver yderligere eksamensforsøg (mere end 2) eller skal tilmeldes et nyt kursus skal dette aftales skriftligt med SkillsHouse

8. Afbestilling eller flytning af eksamen

Ønsker en kunde/kursist at aflyse/flytte en eksamen skal dette ske senest 36 timer inden eksamenstidspunktet. Tages eksamen hos en anden testudbyder end Skillshouse er denne udbyders testregler gældende.Udebliver en kursist fra en test så vil Skillshouse faktura kunden som om at testen var taget.

9. Force majeure

En aftale indgås af Skillshouse under forbehold af, at grundlaget for aftalen ikke hæmmes af forhold som Skillshouse ikke er ansvarlige, f.eks. force majeure, strejker eller andre uforudsigelige påvirkninger.Hverken Skillshouse eller kunde er berettiget til erstatning.

10. Tvist

Enhver uenighed eller tvist mellem Skillshouse og kunde om betydningen af disse salgs- og leverings bestemmelser afgøres ved Sø og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.

11. Aftalen

Både kunde og Skillshouse er enige i at disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for kunde leverandør forholdet.

Skillshouse kan til enhver tid ændre ovenstående vilkår uden varsel.