Karlebovej 91, 3400 Hillerød | Krajbjergvej 3, 8541 Skødstrup
70 22 29 29
08:30 - 17:00

MCSA: Cloud Platform Developer (70-532 & 70-535)

MCSA14

Interesseret i dette kursus? Send os en forespørgsel.
Register your interest now

Kursusinfo

 • Dette kursus varer 9 dage
 • Der medfølger kursusmateriale til dette kursus
 • Dette kursus koster 11 klip på dit klippekort.
 • Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, kage, kaffe og sodavand ad libitum)
 • Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen - Læs mere her
 • Eksamen er inkluderet i prisen
 • Med i prisen hører Practice Test
 • Du har i alt adgang til din kursus-pc i 3 uger

Varighed

Dette kursus varer 9 dage

Materialer

Der medfølger kursusmateriale til dette kursus

Klip på klippekort

Dette kursus koster 11 klip på dit klippekort.

Forplejning

Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og sodavand ad libitum)

Garanti for beståelse

Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen - Læs mere her

Eksamen

Alle eksamensforsøg er inkluderet i prisen

Practice Tests

Med i prisen hører Practice Test

Remote adgang

Du har i alt adgang til din kursus-pc i 3 uger

Microsoft Vouchers

9 vouchers + 7.950 kr. for Certificeringspakken.
Læs mere her

Hos SkillsHouse har vi udviklet og sammensat en spændende kursuspakke, som sikrer dig din MCSA certificering. Undervisningen foregår via masser af hands-on og best practices og varetages af professionelle konsulenter og undervisere, som derved sikrer dig en bedre indlæring og brug af dine nye færdigheder. 

Kort fortalt:

- Du sparer ca. kr. 10.000,- ved køb af denne kursuspakke
- Garanteret beståelse og alle de eksamensforsøg du skal bruge 
- Alt er inkluderet inkl. autoriseret Microsoft kursusmateriale
- Undervisningen foretages af Microsoft Certified Trainer (MCT)
- Fuld forplejning og selvfølgelig alle de colaer og Red Bull du kan drikke 🙂
- Undervisningen er fra 09.00 til 16.00

Microsoft MCSA: Cloud Platform certificeringen består af 2 kurser og 2 tilhørende eksamener:

 
Course Outline: Developing Microsoft Azure Solutions (70-532)

Module 1: OVERVIEW OF THE MICROSOFT AZURE PLATFORM
This module reviews the services available in the Azure platform and the Management Portals used to manage the service instances. Lessons

 • Azure Services
 • Management Portals

Lab : Using the Azure Preview Portal

 • Connect to the Azure Portals
 • Create a Web Site in Azure
 • Configure the Web Site Template

After completing this module, students will be able to create a Web Site using both the Azure Management and Preview Portals.

Module 2: Establishing a Development Environment using Azure Virtual Machines
This module describes the Virtual Machine hosting options available in Azure. Students will be able to deploy custom workloads to an Azure Virtual Machine, manage the VM and images and also monitor VMs. Lessons

 • Constructing Azure Virtual Machines
 • Azure Virtual Machine Workloads
 • Migrating Azure Virtual Machine Instances
 • Using Remote Desktop Protocol (RDP) to Connect to a Virtual Machine

Lab : Creating an Azure Virtual Machine for Development & Testing

 • Create a Resource Group using Azure
 • Create a Development Virtual Machine in Azure
 • Configure the Virtual Machine for Development

After completing this module, students will be able to create a Virtual Machine using the Azure Management Portal and create an image of the VM.

Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform
In this module, students will be able to create and host a simple website using Azure Web Sites. Students will learn how to monitor and manage the website using the Management Portal. Lessons

 • Azure Web Sites
 • Hosting Web Applications in Azure
 • Configuring an Azure Web Site
 • Publishing an Azure Web Site
 • Monitoring and Analyzing Running Azure Web Sites
 • Lab Overview

Lab : Creating an ASP.NET Web Site Using Azure Websites

 • Create an Azure Web Site
 • Deploy an ASP.NET Web Application to an Azure Web Site
 • Configure an Azure Web Site

After completing this module, students will be able to create an Azure Web Site and publish an existing ASP.NET web application to the site.

Module 4: Storing SQL Data in Azure
In this module, students will learn how to use Azure SQL Databases to store and retrieve data. Lessons

 • Azure SQL Database Overview
 • Managing SQL Databases in Azure
 • Using Azure SQL Databases with SQL Server Data Tools
 • Migrating Data to Azure SQL Databases
 • Replication and Recovery of Azure SQL Database Instances

Lab : Storing Event Data in Azure SQL

 • Create an Azure SQL Databases Instance
 • Using Entity Framework with Azure SQL Databases

After completing this module, students will be able to create an Azure SQL server and database. They will also be able to use Entity Framework Code First to migrate tables to Azure.

Module 5: Designing Cloud Applications For Resiliency
In this module, students will understand and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure. Lessons

 • Design Considerations for Scale with Cloud Applications
 • Application Design Practices for Highly Available Applications
 • Building High Performance Applications using ASP.NET
 • Common Cloud Application Patterns
 • Application Analytics
 • Caching Application Data

Lab : No lab

After completing this module, students will be able to describe and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure.

Module 6: Managing Cloud Services in Azure
In this module, students will learn how to use Cloud Service Worker Roles and Web Sites Web Jobs to process data in the background. Students will also be able to use Cloud Service Cache Roles to store data in the cache. Lessons

 • Overview of Cloud Services
 • Cloud Service Web Roles
 • Customizing Cloud Service Configurations
 • Updating and Managing Cloud Service Deployments
 • Cloud Service Worker Role
 • Cloud Service Worker Role Processing
 • Analyzing Application Cloud Service Role Instances

Lab : Creating Azure Web Roles Using Visual Studio 2013

 • Create an Azure Cloud Service project
 • Create an Azure Cloud Service Web Role from an existing project
 • Configure the properties of an Azure Cloud Service project
 • Debug an Azure Cloud Service project

Lab : Creating a Background Process Using Azure Worker Roles

 • Create a C# Class Library
 • Add the Class Library to a Cloud Service Project
 • Debug Worker Roles in a Cloud Service Project

After completing this module, students will be able to create a background process using a Azure Worker Role.

Module 7: Storing NoSQL Data in Azure
In this module, students will learn how to store data in Azure Table Storage. Lessons

 • Azure Storage Overview
 • Azure Storage Tables Overview
 • Table Entity Transactions
 • Azure DocumentDB

Lab : Storing Attendee Registration Data in Azure Table Storage

 • Populating the Sign-In Form with Registrant Names
 • Updating the Events Website to use Storage Tables
 • Verifying that the Events Web Site is using Azure Storage Tables for Registrations

After completing this module, students will be able to create an Azure Table Storage table and manage the table data using the .NET API for Azure Storage.

Module 8: Storing and Consuming Files from Azure Storage
In this module, students will be able to store and access multimedia files in Azure using Blob Storage. Lessons

 • Azure Stoage Blobs
 • Controlling Access to Storage Blobs & Containers
 • Monitoring Storage Blobs
 • Configuring Azure Storage Accounts
 • Azure Files
 • Uploading and Migrating Storage Data

Lab : Storing Generated Documents in Azure Blob Storage

 • Implement Azure Storage Blobs
 • Populating the Container with Files and Media
 • Retrieving Files and Media from the Container
 • Specifying Permissions for the Container

Lab : Creating File Shares using Azure Files

 • Implement Azure Files
 • Populating the File Share with Media

After completing this module, students will be able to create Azure Files SMB file share and store documents related to the event website.

Module 9: Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus
In this module, students will use Azure Queue Storage to queue data for asynchronous processing. Students will also be able to identify the Service Bus offerings and identify which ones to use in appropriate scenarios. Students will be able to use the Azure Service Bus Relay to connect on-premise services with client applications. Lessons

 • Queue Mechanisms in Azure
 • Azure Storage Queues
 • Handling Storage Queue Messages
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Bus Queues
 • Azure Service Bus Relay
 • Azure Service Bus Notification Hubs

Lab : Using Storage Queues to Manage Requests Between Web Applications in Azure

 • Using Azure Queue Storage for Document Generation
 • Verify the Requests are Created and Consumed

Lab : Using Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure

 

Course Outline: Architecting Microsoft Azure Solutions

Design Azure Resource Manager (ARM) networking 

 • Design Azure virtual networks
  • Extend on-premises; leverage Azure networking services: implement load balancing using Azure Load Balancer and Azure Traffic Manager; define DNS, DHCP, and IP addressing configuration; define static IP reservations; apply Network Security Groups (NSGs) and User Defined Routes (UDRs); deploy Azure Application Gateway
 • Describe Azure VPN and ExpressRoute architecture and design
  • Describe Azure point-to-site (P2S) and site-to-site (S2S) VPN, leverage Azure VPN and ExpressRoute in network architecture

Secure resources

 • Secure resources by using managed identities
  • Describe the differences between Active Directory on-premises and Azure Active Directory (Azure AD), programmatically access Azure AD using Graph API, secure access to resources from Azure AD applications using OAuth and OpenID Connect
 • Secure resources by using hybrid identities
  • Use SAML claims to authenticate to on-premises resources, describe AD Connect synchronization, implement federated identities using Active Directory Federation Services (ADFS)
 • Secure resources by using identity providers
  • Provide access to resources using identity providers, such as Microsoft account, Facebook, Google, and Yahoo!; manage identity and access by using Azure AD B2C; implement Azure AD B2B
 • Identify an appropriate data security solution
  • Identify security requirements for data in transit and data at rest; identify security requirements using Azure services, including Azure Storage Encryption, Azure Disk Encryption, and Azure SQL Database TDE
 • Design a role-based access control (RBAC) strategy
  • Secure resource scopes, such as the ability to create VMs and Azure Web Apps; implement Azure RBAC standard roles; design Azure RBAC custom roles
 • Manage security risks by using an appropriate security solution
  • Identify, assess, and mitigate security risks by using Azure Security Center, Operations Management Suite, and other services

Design an application storage and data access strategy

 • Design data storage
  • Design storage options for data, including Table Storage, SQL Database, DocumentDB, Blob Storage, MongoDB, and MySQL; design security options for SQL Database or Azure Storage
 • Select the appropriate storage option
  • Select the appropriate storage for performance, identify storage options for cloud services and hybrid scenarios with compute on-premises and storage on Azure

Design advanced applications

 • Create compute-intensive applications
  • Design high-performance computing (HPC) and other compute-intensive applications using Azure Services
 • Create long-running applications
  • Implement Azure Batch for scalable processing, design stateless components to accommodate scale, use Azure Scheduler
 • Integrate Azure services in a solution
  • Design Azure architecture using Azure services, such as Azure AD, Azure App Service, API Management, Azure Cache, Azure Search, Service Bus, Event Hubs, Stream Analytics, and IoT Hub; identify the appropriate use of Azure Machine Learning, big data, Azure Media Services, and Azure Search services
 • Implement messaging applications
  • Use a queue-centric pattern for development; select appropriate technology, such as Azure Storage Queues, Azure Service Bus queues, topics, subscriptions, and Azure Event Hubs
 • Implement applications for background processing
  • Implement Azure Batch for compute-intensive tasks, use Azure WebJobs to implement background tasks, use Azure Functions to implement event-driven actions, leverage Azure Scheduler to run processes at preset/recurring timeslots
 • Design connectivity for hybrid applications
  • Connect to on-premises data from Azure applications using Service Bus Relay, Hybrid Connections, or the Azure Web App virtual private network (VPN) capability; identify constraints for connectivity with VPN; identify options for joining VMs to domains or cloud services

Design Azure Web and Mobile Apps

 • Design Web Applications
  • Design Azure App Service Web Apps, design custom web API, offload long-running applications using WebJobs, secure Web API using Azure AD, design Web Apps for scalability and performance, deploy Azure Web Apps to multiple regions for high availability, deploy Web Apps, create App Service plans, design Web Apps for business continuity, configure data replication patterns, update Azure Web Apps with minimal downtime, back up and restore data, design for disaster recovery
 • Design Mobile Applications
  • Design Azure Mobile Services; consume Mobile Apps from cross-platform clients; integrate offline sync capabilities into an application; extend Mobile Apps using custom code; implement Mobile Apps using Microsoft .NET or Node.js; secure Mobile Apps using Azure AD; implement push notification services in Mobile Apps; send push notifications to all subscribers, specific subscribers, or a segment of subscribers

Design a management, monitoring, and business continuity strategy

 • Design a monitoring strategy
  • Identify the Microsoft products and services for monitoring Azure solutions; leverage the capabilities of Azure Operations Management Suite and Azure Application Insights for monitoring Azure solutions; leverage built-in Azure capabilities; identify third-party monitoring tools, including open source; describe Azure architecture constructs, such as availability sets and update domains, and how they impact a patching strategy; analyze logs by using the Azure Operations Management Suite
 • Describe Azure business continuity/disaster recovery (BC/DR) capabilities
  • Leverage the architectural capabilities of BC/DR, describe Hyper-V Replica and Azure Site Recovery (ASR), describe use cases for Hyper-V Replica and ASR
 • Design a disaster recovery strategy
  • Design and deploy Azure Backup and other Microsoft backup solutions for Azure, leverage use cases when StorSimple and System Center Data Protection Manager would be appropriate, design and deploy Azure Site recovery
 • Design Azure Automation and PowerShell workflows
  • Create a PowerShell script specific to Azure, automate tasks by using the Azure Operations Management Suite
 • Describe the use cases for Azure Automation configuration
  • Evaluate when to use Azure Automation, Chef, Puppet, PowerShell, or Desired State Configuration (DSC)

Architect an Azure Compute infrastructure

 • Design ARM Virtual Machines (VMs)
  • Design VM deployments leveraging availability sets, fault domains, and update domains in Azure; select appropriate VM SKUs
 • Design ARM template deployment
  • Author ARM templates; deploy ARM templates via the portal, PowerShell, and CL
 • Design for availability
  • Implement regional availability and high availability for Azure deployments

Lignende kurser

Microsoft Azure Security Technologies - AZ-500 (AZ-500T00) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, 20533 (70-533) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure (MOC 10993) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Microsoft Azure Fundamentals - uden labs - (AZ-900T01) 07 sep
MCSE SQL 2016: Data Management & Analytics inkl. MCSA BI (70-767 & 70-768 & 70-473) Skriv dig op som interesseret til dette kursus