Karlebovej 91, 3400 Hillerød | Krajbjergvej 3, 8541 Skødstrup
70 22 29 29
08:30 - 17:00

MCSA: Cloud Platform Administrator (70-533 & 70-535)

MCSA12

Interesseret i dette kursus? Send os en forespørgsel.
Register your interest now

Kursusinfo

 • Dette kursus varer 10 dage
 • Der medfølger kursusmateriale til dette kursus
 • Dette kursus koster 12 klip på dit klippekort.
 • Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, kage, kaffe og sodavand ad libitum)
 • Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen - Læs mere her
 • Eksamen er inkluderet i prisen
 • Med i prisen hører Practice Test
 • Du har i alt adgang til din kursus-pc i 3 uger

Varighed

Dette kursus varer 10 dage

Materialer

Der medfølger kursusmateriale til dette kursus

Klip på klippekort

Dette kursus koster 12 klip på dit klippekort.

Forplejning

Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og sodavand ad libitum)

Garanti for beståelse

Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen - Læs mere her

Eksamen

Alle eksamensforsøg er inkluderet i prisen

Practice Tests

Med i prisen hører Practice Test

Remote adgang

Du har i alt adgang til din kursus-pc i 3 uger

Microsoft Vouchers

10 vouchers + 7.950 kr. for Certificeringspakken.
Læs mere her

Hos SkillsHouse har vi udviklet og sammensat en spændende kursuspakke, som sikrer dig din MCSA certificering. Undervisningen foregår via masser af hands-on og best practices og varetages af professionelle konsulenter og undervisere, som derved sikrer dig en bedre indlærring og brug af dine nye færdigheder. 

Kort fortalt:

- Du sparer ca. kr. 10.000,- ved køb af denne kursuspakke
- Garanteret beståelse og alle de eksamensforsøg du skal bruge 
- Alt er inkluderet inkl. autoriseret Microsoft kursusmateriale
- Undervisningen foretages af Microsoft Certified Trainer (MCT)
- Fuld forplejning og selvfølgelig alle de colaer og Red Bull du kan drikke 🙂
- Undervisningen er fra 09.00 til 16.00

Microsoft MCSA: Cloud Platform certificeringen består af 2 kurser og 2 tilhørende eksamener:

 

Course Outline: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Module 1: Introduction to Azure

This module introduces cloud solutions in general and then focuses on the services that Azure offers. The module goes on to describe the portals that you can use to manage Azure subscriptions and services before introducing the Azure PowerShell modules and Azure Command Line Interface (CLI) as scripting technologies for managing Azure. Finally, the module provides explanations and guidance for the use of Azure Resource Manager. Lessons

 • Cloud technology overview
 • Overview of Azure
 • Managing Azure with the Azure portal
 • Managing Azure with Windows PowerShell
 • Overview of Azure Resource Manager
 • Azure management services

Lab : Managing Microsoft Azure

 • Use the Azure portals.
 • Use Azure Resource Manager features via the Azure portal.
 • Use Azure PowerShell.

After completing this module, students will be able to:

 • Identify suitable apps for the cloud.
 • Identify services and capabilities that Microsoft Azure provides.
 • Use Azure portals to manage Azure services and subscriptions.
 • Use Windows PowerShell to manage Azure services and subscriptions.
 • Use Azure Resource Manager to manage Azure resources.
 • Use Azure Resource Manager to manage Azure resources.

Module 2: Implementing and managing Azure networking

This module explains how virtual networking provides the glue that brings together VMs, web apps, and storage to enable you to publish a service onto the Internet. Lessons

 • Overview of Azure networking
 • Implementing and managing Azure virtual networks
 • Configuring Azure virtual networks
 • Configuring Azure virtual network connectivity
 • Overview of Azure classic networking

Lab : Using a deployment template to implement Azure virtual networks

 • Creating an Azure virtual network by using a deployment template
 • Creating a virtual network by using PowerShell
 • Configure virtual networks

Lab : Configuring connectivity between classic and Azure Resource Manager virtual networks

 • Using a PowerShell script to connect a classic VNet and an Azure Resource Manager VNet
 • Configuring a point-to-site VPN
 • Validating virtual network connectivity

After completing this module, students will be able to:

 • Plan virtual networks in Azure.
 • Explain how to implement and manage virtual networks.
 • Use a deployment template and Azure PowerShell to implement Azure virtual networks.
 • Explain how to configure an Azure virtual network.
 • Describe Azure classic networking.

Module 3: Implementing virtual machines

This module introduces the fundamentals of Azure Virtual Machines, and discusses the different ways in which you can deploy and manage them. Lessons 

 • Overview of Azure Resource Manager virtual machines
 • Planning for Azure virtual machines
 • Deploying Azure Resource Manager virtual machines
 • Authoring Azure Resource Manager templates
 • Overview of classic virtual machines

Lab : Creating Azure Resource Manager virtual machines in Azure

 • Creating virtual machines by using the Azure portal and Azure PowerShell
 • Validating virtual machine creation

Lab : Deploying Azure Resource Manager virtual machines by using Azure Resource Manager templates

 • Using Visual Studio and an Azure Resource Manager template to deploy virtual machines
 • Using Azure PowerShell and an Azure Resource Manager template to deploy virtual machines

After completing this module, students will be able to:

 • Describe main characteristics of Azure Resource Manager virtual machines.
 • Plan for Azure Virtual Machines.
 • Deploy Azure Resource Manager virtual machines.
 • Author Azure Resource Manager templates.
 • Explain IaaS v1 virtual machines.

Module 4: Managing virtual machines

This module explains how to manage virtual machines including configuring virtual machines, configuring virtual machine disks, and managing and monitor virtual machines. Lessons

 • Configuring virtual machines
 • Configuring virtual machine disks
 • Managing and monitoring Azure virtual machines
 • Managing classic virtual machines

 Lab : Managing Azure virtual machines

 • Configuring availability
 • Implementing desired state configuration (DSC)
 • Implementing storage space–based volumes

After completing this module, students will be able to:

 • Configure virtual machines.
 • Configure virtual machine disks.
 • Manage and monitor virtual machines

Module 5: Implementing Azure App services

This module explains the different types of apps that you can create by using the Microsoft Azure App Service, and how you can select an App Service plan and deployment method for apps in Microsoft Azure. Students will learn how to use Microsoft Visual Studio, File Transfer Protocol (FTP) clients, and Azure PowerShell to deploy web and mobile apps to Azure. Additionally, they will learn how to configure web apps and use the Azure WebJobs feature to schedule tasks, monitor the performance of web apps, and create and configure mobile apps. Lastly, they will learn how to use Azure Traffic Manager to distribute requests between two or more app services. Lessons 

 • Introduction to App Service
 • Planning app deployment in App Service
 • Implementing and maintaining web apps
 • Configuring web apps
 • Monitoring web apps and WebJobs
 • Implementing mobile apps
 • Traffic Manager

Lab : Implementing websites

 • Creating web apps
 • Deploying a web app
 • Managing web apps
 • Implementing Traffic Manager

 After completing this module, students will be able to:

 • Explain the different types of apps that you can create by using the Microsoft Azure App Service.
 • Select an App Service plan and deployment method for apps in Microsoft Azure.
 • Use Microsoft Visual Studio, File Transfer Protocol (FTP) clients, and Azure PowerShell to deploy web and mobile apps to Azure.
 • Configure web apps and use the Azure WebJobs feature to schedule tasks.
 • Monitor the performance of web apps.
 • Create and configure mobile apps.
 • Use Azure Traffic Manager to distribute requests between two or more app services.

Module 6: Planning and implementing storage, backup, and recovery services

This module explains how to plan and implement storage, backup, and recovery services. Students will learn how to choose appropriate Microsoft Azure Storage options to address business needs. This module also explains how to implement and manage Azure Storage, and students will learn how to improve web-application performance by implementing Azure Content Delivery Networks (CDNs). Lastly, they will learn how to protect on-premises systems and Azure VMs by using Azure Backup, and they will be able to describe Azure Site Recovery capabilities. Lessons 

 • Planning storage
 • Implementing and managing storage
 • Implementing Azure Content Delivery Networks
 • Implementing Azure Backup
 • Planning for and implementing Azure Site Recovery

Lab : Planning and implementing Azure storage

 • Creating and configuring Azure storage
 • Using Azure file storage
 • Protecting data with Microsoft Azure Backup

After completing this module, students will be able to:

 • Choose appropriate Microsoft Azure Storage options to address business needs.
 • Implement and manage Azure Storage.
 • Improve web application performance by implementing Azure content delivery networks.
 • Protect on-premises systems and Azure virtual machines (VMs) by using Azure Backup.
 • Describe Azure Site Recovery capabilities.

Module 7: Planning and implementing Azure SQL Database
This module explains how to plan and implement Azure SQL Database, and identify relational database services in Microsoft Azure. This module explains how to provision, configure, and manage the Azure SQL Database data-management service. Students will learn how to configure security for Azure SQL Database and monitor Azure SQL Database, as well as manage data recovery and availability for Azure SQL Database. Lessons

 • Planning and deploying Azure SQL Database
 • Implementing and managing Azure SQL Database
 • Managing Azure SQL Database security
 • Monitoring Azure SQL Database
 • Managing Azure SQL Database business continuity

Lab : Planning and implementing Azure SQL Database

 • Creating, securing, and monitoring an Azure SQL Database
 • Migrating a Microsoft SQL Server database to Azure SQL Database
 • Restoring a database

After completing this module, students will be able to:

 • Identify relational database services in Microsoft Azure.
 • Provision, configure, and manage Azure SQL Database.
 • Configure security for Azure SQL Database.
 • Monitor Azure SQL Database.
 • Manage data recovery and availability for Azure SQL Database.

Module 8: Implementing PaaS cloud services
This module explains how to plan and deploy Azure Cloud Services. This module also explains how to manage and maintain Azure Cloud Services. Lessons

 • Planning and deploying PaaS cloud services
 • Managing and maintaining cloud services

Lab : Implementing PaaS cloud services

 • Deploying a PaaS cloud service
 • Configuring deployment slots and Remote Desktop Protocol (RDP)
 • Monitoring cloud services

After completing this module, students will be able to:

 • Plan and deploy Azure Cloud Services.
 • Explain how to manage and maintain Azure Cloud Services.

Module 9: Implementing Azure Active Directory
This module explains how to implement Azure AD. Students will learn how to create and manage Azure AD tenants. This module also explains how to configure single sign-on (SSO) for cloud applications and resources, and implement Azure Role-Based Access Control (RBAC) for cloud resources. Lastly, this module explains the functionality of Azure AD Premium, and how to implement Azure Multi-Factor Authentication. Lessons

 • Creating and managing Azure AD tenants
 • Configuring application and resource access with Azure AD
 • Overview of Azure AD Premium

Lab : Implementing Azure AD

 • Administering Active AD
 • Configuring SSO
 • Configuring Multi-Factor Authentication
 • Configuring SSO from a Windows 10–based computer that is joined to Azure AD

After completing this module, students will be able to:

 • Create and manage Azure AD tenants.
 • Configure single sign-on (SSO) for cloud applications and resources, and implement Azure Role-Based Access Control (RBAC) for cloud resources.
 • Explain the functionality of Azure AD Premium and implement Azure Multi-Factor Authentication.

Module 10: Managing Active Directory in a hybrid environment
This module explains how to manage Active Directory in a hybrid environment. Students will learn how to extend an on-premises Active Directory domain to Azure Infrastructure as a Service (IaaS) environments and synchronize user, group, and computer accounts between on-premises AD DS and Azure AD. This module also explains how to set up SSO by using federation between on-premises Active Directory and Azure AD. Lessons

 • Extending an on-premises Active Directory domain to Azure IaaS
 • Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
 • Implementing federation

Lab : Implementing and managing Azure AD synchronization

 • Configuring directory synchronization
 • Synchronizing directories

After completing this module, students will be able to:

 • Extend an on-premises Active Directory domain to Azure IaaS environments.
 • Synchronize user, group, and computer accounts between on-premises AD DS and Azure AD.
 • Set up SSO by using federation between on-premises Active Directory and Azure AD.

Module 11: Implementing Azure-based management and automation
This module explains how to implement Azure-based management and automation. Students will learn how to implement Microsoft Operations Management Suite (OMS) solutions and the core components of Microsoft Azure Automation. This module also describes how to implement different types of Azure Automation runbooks and manage Azure Automation by publishing runbooks and scheduling their execution. Lessons

 • Implementing Microsoft Operations Management Suite (OMS)
 • Implementing Azure Automation
 • Implementing Automation runbooks
 • Managing Azure Automation

Lab : Implementing Automation

 • Configuring Automation accounts
 • Creating runbooks

After completing this module, students will be able to:

 • Implement OMS solutions.
 • Implement the core components of Azure Automation
 • Implement different types of Azure Automation runbooks.
 • Manage Azure Automation by publishing runbooks and scheduling their execution.


Course Outline: Architecting Microsoft Azure Solutions

Design Azure Resource Manager (ARM) networking

 • Design Azure virtual networks
  • Extend on-premises; leverage Azure networking services: implement load balancing using Azure Load Balancer and Azure Traffic Manager; define DNS, DHCP, and IP addressing configuration; define static IP reservations; apply Network Security Groups (NSGs) and User Defined Routes (UDRs); deploy Azure Application Gateway
 • Describe Azure VPN and ExpressRoute architecture and design
  • Describe Azure point-to-site (P2S) and site-to-site (S2S) VPN, leverage Azure VPN and ExpressRoute in network architecture

Secure resources 

 • Secure resources by using managed identities
  • Describe the differences between Active Directory on-premises and Azure Active Directory (Azure AD), programmatically access Azure AD using Graph API, secure access to resources from Azure AD applications using OAuth and OpenID Connect
 • Secure resources by using hybrid identities
  • Use SAML claims to authenticate to on-premises resources, describe AD Connect synchronization, implement federated identities using Active Directory Federation Services (ADFS)
 • Secure resources by using identity providers
  • Provide access to resources using identity providers, such as Microsoft account, Facebook, Google, and Yahoo!; manage identity and access by using Azure AD B2C; implement Azure AD B2B
 • Identify an appropriate data security solution
  • Identify security requirements for data in transit and data at rest; identify security requirements using Azure services, including Azure Storage Encryption, Azure Disk Encryption, and Azure SQL Database TDE
 • Design a role-based access control (RBAC) strategy
  • Secure resource scopes, such as the ability to create VMs and Azure Web Apps; implement Azure RBAC standard roles; design Azure RBAC custom roles
 • Manage security risks by using an appropriate security solution
  • Identify, assess, and mitigate security risks by using Azure Security Center, Operations Management Suite, and other services

Design an application storage and data access strategy

 • Design data storage
  • Design storage options for data, including Table Storage, SQL Database, DocumentDB, Blob Storage, MongoDB, and MySQL; design security options for SQL Database or Azure Storage
 • Select the appropriate storage option
  • Select the appropriate storage for performance, identify storage options for cloud services and hybrid scenarios with compute on-premises and storage on Azure

Design advanced applications

 • Create compute-intensive applications
  • Design high-performance computing (HPC) and other compute-intensive applications using Azure Services
 • Create long-running applications
  • Implement Azure Batch for scalable processing, design stateless components to accommodate scale, use Azure Scheduler
 • Integrate Azure services in a solution
  • Design Azure architecture using Azure services, such as Azure AD, Azure App Service, API Management, Azure Cache, Azure Search, Service Bus, Event Hubs, Stream Analytics, and IoT Hub; identify the appropriate use of Azure Machine Learning, big data, Azure Media Services, and Azure Search services
 • Implement messaging applications
  • Use a queue-centric pattern for development; select appropriate technology, such as Azure Storage Queues, Azure Service Bus queues, topics, subscriptions, and Azure Event Hubs
 • Implement applications for background processing
  • Implement Azure Batch for compute-intensive tasks, use Azure WebJobs to implement background tasks, use Azure Functions to implement event-driven actions, leverage Azure Scheduler to run processes at preset/recurring timeslots
 • Design connectivity for hybrid applications
  • Connect to on-premises data from Azure applications using Service Bus Relay, Hybrid Connections, or the Azure Web App virtual private network (VPN) capability; identify constraints for connectivity with VPN; identify options for joining VMs to domains or cloud services

Design Azure Web and Mobile Apps 

 • Design Web Applications
  • Design Azure App Service Web Apps, design custom web API, offload long-running applications using WebJobs, secure Web API using Azure AD, design Web Apps for scalability and performance, deploy Azure Web Apps to multiple regions for high availability, deploy Web Apps, create App Service plans, design Web Apps for business continuity, configure data replication patterns, update Azure Web Apps with minimal downtime, back up and restore data, design for disaster recovery
 • Design Mobile Applications
  • Design Azure Mobile Services; consume Mobile Apps from cross-platform clients; integrate offline sync capabilities into an application; extend Mobile Apps using custom code; implement Mobile Apps using Microsoft .NET or Node.js; secure Mobile Apps using Azure AD; implement push notification services in Mobile Apps; send push notifications to all subscribers, specific subscribers, or a segment of subscribers

Design a management, monitoring, and business continuity strategy

 • Design a monitoring strategy
  • Identify the Microsoft products and services for monitoring Azure solutions; leverage the capabilities of Azure Operations Management Suite and Azure Application Insights for monitoring Azure solutions; leverage built-in Azure capabilities; identify third-party monitoring tools, including open source; describe Azure architecture constructs, such as availability sets and update domains, and how they impact a patching strategy; analyze logs by using the Azure Operations Management Suite
 • Describe Azure business continuity/disaster recovery (BC/DR) capabilities
  • Leverage the architectural capabilities of BC/DR, describe Hyper-V Replica and Azure Site Recovery (ASR), describe use cases for Hyper-V Replica and ASR
 • Design a disaster recovery strategy
  • Design and deploy Azure Backup and other Microsoft backup solutions for Azure, leverage use cases when StorSimple and System Center Data Protection Manager would be appropriate, design and deploy Azure Site recovery
 • Design Azure Automation and PowerShell workflows
  • Create a PowerShell script specific to Azure, automate tasks by using the Azure Operations Management Suite
 • Describe the use cases for Azure Automation configuration
  • Evaluate when to use Azure Automation, Chef, Puppet, PowerShell, or Desired State Configuration (DSC)

Architect an Azure Compute infrastructure

 • Design ARM Virtual Machines (VMs)
  • Design VM deployments leveraging availability sets, fault domains, and update domains in Azure; select appropriate VM SKUs
 • Design ARM template deployment
  • Author ARM templates; deploy ARM templates via the portal, PowerShell, and CL
 • Design for availability
  • Implement regional availability and high availability for Azure deployments

 

Lignende kurser

Microsoft Azure Fundamentals - uden labs - (AZ-900T01) 03 aug
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900T01) 03 aug
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, 20533 (70-533) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Microsoft Azure for AWS Experts (MOC 40390) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Microsoft Azure Architect Technologies (AZ-300) 17 aug