Karlebovej 91, 3400 Hillerød | Krajbjergvej 3, 8541 Skødstrup
70 22 29 29
08:30 - 17:00

ESL-uddannelsen

Interesseret i dette kursus? Send os en forespørgsel.
Register your interest now

Kursusinfo

 • Dette kursus varer 12 dage
 • Der medfølger kursusmateriale til dette kursus
 • Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, kage, kaffe og sodavand ad libitum)
 • OBS: Dette kursus kan ikke betales med dit Unlimited Learning årskort

Varighed

Dette kursus varer 12 dage

Materialer

Der medfølger kursusmateriale til dette kursus

Forplejning

Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og sodavand ad libitum)

ULUL

Kan ikke købes med unlimited learning

OBS: Dette kursus kan ikke betales med dit Unlimited Learning årskort

En komplet uddannelse i Informationssikkerhedsledelse

Informationsikkerhedsleder: Den voksende trussel fra cybercrime, såsom ransomware, DDoS-angreb, APT og andet
malware, betyder at virksomheder nu, mere end nogensinde, skal tage ansvar for IT-sikkerhed på ledelsesniveau. Dette
samtidig med et stadigt større krav om adgang til alle data på alle devices til al tid, i en verden hvor IT fortsat bliver mere
og mere kritisk og en klar virksomhedsdifferentiator. Dertil kommer branche- og lovgivningsmæssige krav (senest den nye
(EU) persondataforordning).

Som eksamineret Informationsikkerhedsleder får du alle de færdigheder, som er væsentlige i en forretningsorienteret
organisation. Du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi for resten af virksomheden gennem ITsikkerhed.

Som Informationsikkerhedsleder er du i løbende dialog med IT- og virksomhedsledelsen om informationssikkerheden,
og ESL-uddannelsen giver dig de metoder og redskaber, der skal til. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du
gennem forløbet får etableret et unikt professionelt netværk med de øvrige deltagere og undervisere.

Dit udbytte:

 • Forudsætning for at blive sparringspartner for ledelsen.
 • Redskaber og viden til at kunne implementere et sikkerhedsledelsessystem.
 • Færdigheder til at lede informationssikkerhed og sikre at virksomhedens politikker, retningslinjer og procedurer lever op til kendte standarder og best practice, herunder kendskab til den nye EU dataforordning.
 • Færdigheder til at kunne etablere beredskabsplaner og gennemføre tests.
 • Kompetence til at gennemføre awareness-kampagner samt værktøjer til bedre kommunikation.
 • Et stærkt personligt netværk, som du kan høste fra og dele erfaringer med.

Virksomhedens udbytte:

 • En kvalificeret sparringspartner i forhold til IT-sikkerheden.
 • En medarbejder, der kan etablere og implementere et sikkerhedsledelsessystem.
 • God informationssikkerhed og en medarbejder, der sikrer, at virksomhedens politikker, regler og procedurer lever op til kendte standarder og best practices - også kendskab til den kommende (EU) persondataforordning.
 • Kompetencer til at gennemføre risikovurderinger, etablere beredskabsplaner og gennemføre tests.
 • En medarbejder, der kan udføre awarenessprogrammer.
 • Adgang til et unikt fagligt netværk af informationssikkerhedsledere og eksperter fra alle typer virksomheder.

Kort sagt: bedre fortrolighed, integritet og tilgængelighed

Uddannelsen opbygning

Uddannelsesmodulerne

Governance

Sikkerhed er svært at formidle i en travl organisation, hvor der ikke altid er den nødvendige fokus på sikkerhed. Du vil derfor blive trænet i at formidle sikkerhed til topledelsen. Du vil opnå viden og arbejde med værktøjer, der gør dig i stand til at lede informationssikkerheden i en virksomhed. Du vil få indblik i ledelsesmæssige forhold herunder etablering af ledelsessystem, vurdering og måling af virksomhedens modenhed og sikkerhedsniveau. Endvidere vil du blive trænet i vanskelige problemstillinger.

Risk

Du vil blive i stand til at gennemføre risikovurderinger og udarbejde beredskabsplaner samt afholdelse af test. Gennem undervisningen vil du få kendskab til relevante internationale standarder, og du vil med hovedvægt på ISO-standarderne få eksempler på praktisk anvendelse. Du vil udarbejde sårbarheds- og konsekvensvurderinger, arbejde med håndtering af fundne risici og fastsætte sikkerhedsniveau. Du vil blive trænet i at fremlægge en risikovurdering for et større forum.

Compliance

Her vil du få teoretisk viden om national og international lovgivning, normer og standarder, der er relevante for informationssikkerhed. Du vil komme til at arbejde med fastsættelse af sikkerhedsmål, politikker, retningslinjer og kontroller med udgangspunkt i en konkret case. Der vil være indlæg fra erfarne IT-sikkerhedschefer, som giver praktiske eksempler.

Eksamen

Ved eksamen skal du forsvare din samlede skriftlige opgave over for et censorpanel som er udpeget af ESL-foreningens uddannelsesudvalg.

Keynote speakers

 

 

Lignende kurser

Fundamentals in Windows Security Skriv dig op som interesseret til dette kursus
ACE Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Security Hackathon: Fundamentals in Penetration Testing Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Introduction to Cyber Security Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Security Hackathon: WebApp testing Skriv dig op som interesseret til dette kursus