Karlebovej 91, 3400 Hillerød | Krajbjergvej 3, 8541 Skødstrup
70 22 29 29
08:30 - 17:00

MCSA SQL Server 2016 Database Development (70-761 & 70-762)

TPL-746

Interesseret i dette kursus? Send os en forespørgsel.
Register your interest now

Kursusinfo

 • Dette kursus varer 10 dage
 • Der medfølger kursusmateriale til dette kursus
 • Dette kursus koster 10 klip på dit klippekort.
 • Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, kage, kaffe og sodavand ad libitum)
 • Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen - Læs mere her
 • Eksamen er inkluderet i prisen
 • Med i prisen hører Practice Test
 • Du har i alt adgang til din kursus-pc i 3 uger

Varighed

Dette kursus varer 10 dage

Materialer

Der medfølger kursusmateriale til dette kursus

Klip på klippekort

Dette kursus koster 10 klip på dit klippekort.

Forplejning

Fuld forplejning (Morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og sodavand ad libitum)

Garanti for beståelse

Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen - Læs mere her

Eksamen

Alle eksamensforsøg er inkluderet i prisen

Practice Tests

Med i prisen hører Practice Test

Remote adgang

Du har i alt adgang til din kursus-pc i 3 uger

Microsoft Vouchers

10 vouchers + 7.950 kr. for Certificeringspakken.
Læs mere her

Download PDF

Hen PDF om kurset her

Vi har hos Skillshouse udviklet et spændende MCSA SQL Server 2016 kursusforløb, som betyder at du sparer tid i forhold til de traditionelle kurser og samtidigt foregår undervisningen via masser af hands-on og best practices, som sikrer, bedre indlærring og derved bedre brug af dine nye færdigheder. 

Kort fortalt:

 • Du sparer mere end 12.000,-
 • Du sparer kursusdage
 • Garanteret beståelse og alle de forsøg du skal bruge 
 • Alt er inkluderet inkl. autoriseret Microsoft kursusmateriale.
 • Undervisningen foretages af Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Fuld forplejning og selvfølgelig alle de colaer og Red Bull du kan drikke 🙂

Undervisningen er fra 09.00 til 16.00

Microsoft MCSA SQL Server 2016 Database Development titlen består af 2 eksamener/kurser:

- Querying Data with Transact-SQL (eksamen 70-761)
- Developing SQL Databases (eksamen 70-762)

Nedenstående er beskrivelser af de 2 kurser, som indgår i MCSA SQL Server 2016 kursusforløbet.

Course Outline for Querying Data with Transact-SQL

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio.

Lessons
The Basic Architecture of SQL Server
SQL Server Editions and Versions
Getting Started with SQL Server Management Studio

Lab : Working with SQL Server 2016 Tools
After completing this module, you will be able to:
Describe the architecture and editions of SQL Server 2012.
Work with SQL Server Management Studio.

Module 2: Introduction to T-SQL Querying
This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements.

Lessons
Introducing T-SQL
Understanding Sets
Understanding Predicate Logic
Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Lab : Introduction to Transact-SQL Querying
After completing this module, you will be able to:
Describe the elements of T-SQL and their role in writing queries
Describe the use of sets in SQL Server
Describe the use of predicate logic in SQL Server
Describe the logical order of operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries
This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

Lessons
Writing Simple SELECT Statements
Eliminating Duplicates with DISTINCT
Using Column and Table Aliases
Writing Simple CASE Expressions

Lab : Writing Basic SELECT Statements
After completing this module, you will be able to:
Write simple SELECT statements.
Eliminate duplicates using the DISTINCT clause.
Use column and table aliases.
Write simple CASE expressions.

Module 4: Querying Multiple Tables
This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables.

Lessons
Understanding Joins
Querying with Inner Joins
Querying with Outer Joins
Querying with Cross Joins and Self Joins

Lab : Querying Multiple Tables
After completing this module, you will be able to:
Describe how multiple tables may be queried in a SELECT statement using joins.
Write queries that use inner joins.
Write queries that use outer joins.
Write queries that use self-joins and cross joins.

Module 5: Sorting and Filtering Data
This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results.

Lessons
Sorting Data
Filtering Data with Predicates
Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
Working with Unknown Values

Lab : Sorting and Filtering Data
After completing this module, you will be able to:
Filter data with predicates in the WHERE clause.
Sort data using ORDER BY.
Filter data in the SELECT clause with TOP.
Filter data with OFFSET and FETCH.

Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence.

Lessons
Introducing SQL Server 2016 Data Types
Working with Character Data
Working with Date and Time Data

Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types
After completing this module, you will be able to:
Describe numeric data types, type precedence and type conversions.
Write queries using character data types.
Write queries using date and time data types.

Module 7: Using DML to Modify Data
This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data.

Lessons
Inserting Data
Modifying and Deleting Data

Lab : Using DML to Modify Data
After completing this module, you will be able to:
Insert new data into your tables.
Update and delete existing records in your tables.

Module 8: Using Built-In Functions
This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability.

Lessons
Writing Queries with Built-In Functions
Using Conversion Functions
Using Logical Functions
Using Functions to Work with NULL

Lab : Using Built-In Functions
After completing this module, you will be able to:
Write queries with built-in scalar functions.
Use conversion functions.
Use logical functions.
Use functions that work with NULL.

Module 9: Grouping and Aggregating Data
This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause.

Lessons
Using Aggregate Functions
Using the GROUP BY Clause
Filtering Groups with HAVING

Lab : Grouping and Aggregating Data
After completing this module, you will be able to:
Write queries which summarize data using built-in aggregate functions.
Use the GROUP BY clause to arrange rows into groups.
Use the HAVING clause to filter out groups based on a search condition.

Module 10: Using Subqueries
This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators.

Lessons
Writing Self-Contained Subqueries
Writing Correlated Subqueries
Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Lab : Using Subqueries
After completing this module, you will be able to:
Describe the uses of queries which are nested within other queries.
Write self-contained subqueries which return scalar or multi-valued results.
Write correlated subqueries which return scalar or multi-valued results.
Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery.

Module 11: Using Set Operators
This module introduces the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets.

Lessons
Writing Queries with the UNION Operator
Using EXCEPT and INTERSECT
Using APPLY

Lab : Using SET Operators
After completing this module, you will be able to:
Write queries using UNION, EXCEPT, and INTERSECT operators.
Use the APPLY operator.

Course Outline for Developing SQL Databases

Module 1: Introduction to Database Development
This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts.

Lessons
Introduction to the SQL Server Platform
SQL Server Database Development Tasks

Lab : SQL Server Database Development Tasks
After completing this module, you will be able to:
Describe the SQL Server platform.
Use SQL Server administration tools.

Module 2: Designing and Implementing Tables
This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered).

Lessons
Designing Tables
Data Types
Working with Schemas
Creating and Altering Tables

Lab : Designing and Implementing Tables
After completing this module, you will be able to:
Design Tables
Describe the various types of data
Be able to work with schemas
Be able to create and amend tables

Module 3: Advanced Table Designs
This module describes more advanced table designs.

Lessons
Partitioning data
Compressing Data
Temporal Tables

Lab : Using Advanced Table Designs
After completing this module, you will be able to:
Describe how data can be partitioned
Describe how data can be compressed.
Describe Temporal tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints
This module describes the design and implementation of constraints.

Lessons
Enforcing data Integrity
Implementing Domain Integrity
Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints
After completing this module, you will be able to:
Describe how to enforce data integrity
Describe how to implement domain integrity
Describe how to implement entity and referential integrity

Module 5: Introduction to Indexes
This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

Lessons
Core Indexing Concepts
Data Types and Indexes
Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes
After completing this module, you will be able to:
Explain the need for indexes and describe the core concepts of index design
Choose appropriate data types for indexes
Design single column and composite indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies
This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DTE Lessons.

Lessons
Covering Indexes
Managing Indexes
Execution Plans
Using the DTE

Lab : Designing Optimized Index Strategies
After completing this module, you will be able to:
Choose an appropriate table structure
Implement clustered indexes and heaps

Module 7: Columnstore Indexes
This module introduces Columnstore indexes.

Lessons
Introduction to Columnstore indexes
Creating Columnstore indexes
Working Columnstore indexes

Lab : Using Columnstore indexes
After completing this module, you will be able to:
Describe suitable scenarios for Columnstore indexes
Create clustered and non-clustered Columnstore indexes
Describe considerations for updating non-clustered Columnstore indexed tables

Module 8: Designing and Implementing Views
This module describes the design and implementation of views.

Lessons
Introduction to views
Creating and managing views
Performance considerations for views

Lab : Designing and Implementing Views
After completing this module, you will be able to:
Explain the concept of views
Design, Create and Alter Views
Create Partitioned Views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures
This module describes the design and implementation of stored procedures.

Lessons
Introduction to Stored Procedures
Working with Stored Procedures
Implementing Parameterized Stored Procedures
Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures
After completing this module, you will be able to:
Design, Create and Alter Stored Procedures
Control the Execution Context of Stored Procedures
Implement Stored Procedures that use Parameters

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions
This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues).

Lessons
Overview of Functions
Designing and Implementing Scalar Functions
Designing and Implementing Table-Valued Functions
Implementation Considerations for Functions
Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-defined Functions
After completing this module, you will be able to:
Design, create and alter scalar functions
Design, create and alter table-valued functions
Describe the performance impacts of functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers
This module describes the design and implementation of triggers.

Lessons
Designing DML Triggers
Implementing DML Triggers
Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers
After completing this module, you will be able to:
Design DML triggers
Implement DML triggers
Work with Nested and Recursive Triggers

Module 12: Using In-Memory Tables
This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures. Furthermore, advantages of in-memory tables are discussed, for example the removal of transaction blocking.

Lessons
In-Memory tables
Native Stored Procedures

Lab : In Memory OLTP
After completing this module, you will be able to:
Implement in-memory tables
Implement native stored procedures

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server
This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration.

Lessons
Introduction to SQL CLR Integration
Importing and Configuring Assemblies
Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server
After completing this module, you will be able to:
Describe SQL CLR Integration
Detail appropriate use cases for SQL CLR Integration
Implement SQL CLR code

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server
This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server.

Lessons
Introduction to XML and XML Schemas
Storing XML Data and Schemas in SQL Server
Implementing the XML Data Type
Using the T-SQL FOR XML Statement
Getting Started with xQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server
After completing this module, you will be able to:
Explain the purpose and structure of XML and XML schemas
Describe how XML data and schemas can be stored in SQL Server
Implement the XML data type

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data
This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server.

Lessons
Introduction to Spatial Data
Working with SQL Server Spatial Data Types
Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data
After completing this module, you will be able to:
Describe how spatial data can be stored in SQL Server
Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types
Query databases containing spatial data

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server
This module covers full text indexes and queries.

Lessons
Considerations for BLOB Data
Working with FileStream
Using Full-Text Search

Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server
After completing this module, you will be able to:
Describe the need for full-text indexing in SQL Server
Implement a full-text index
Perform basic full-text queries

 

Lignende kurser

Analyzing Big Data with Microsoft R 20773 (70-773) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Analyzing Data with SQL Server Reporting Services (MOC 10990) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
MCSA SQL Server 2016 Database Administration (70-764 & 70-765) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight 20775 (70-775) Skriv dig op som interesseret til dette kursus
Implementing a SQL Data Warehouse MOC 20767 (70-767) 26 okt